کارمزد در بورس

کارمزد معاملات در بورس چیست ؟ | قسمت بیستم

در ادامه ی بخش قبل در این بخش به توضیح مفهوم کارمزد معاملات در بورس میپردازیم و اینکه آیا کارمزد خرید و فروش سهام با سایر اوراق مانند اوراق اجاره و… فرق می‏کند؟

کارمزد چیست؟

هزینه‏ ای که ما به عنوان سرمایه‏‌گذار برای خرید اوراق بهادار (سهام، اوراق اجاره، اوراق مشارکت و …) باید به کارگزار بپردازیم کارمزد نام دارد. این مقدار با توجه به هر سرمایه گذاری متفاوت است اما باید در نظر داشت که هزینه ی این کارمزد ناچیز است و صرف تمام خدمات ارائه شده برای سرمایه گذار میشود .

هزینه کارمزد معاملات در بورس چه قدر است؟

هزینه کارمزد خرید هر یک از اوراق اجاره با یکدیگر تفاوت دارد.

الف)کارمزد خرید سهام

میزان کارمزد خرید سهام برابر 0.49 درصد است.

برای مثال شما می خواهید 1000 سهم شرکت الف با قیمت 150 تومان را خریداری کنید ؛ بنابراین مبلغ خرید شما 150 هزار تومان است اما با توجه به 0.49 درصد کارمزد خرید، مبلغی که باید به ازای کارمزد پرداخت کنید برابر 735 تومان است.

کارمزد معاملات در بورس

ب)کارمزد فروش سهام

میزان کارمزد سهام 0.53 درصد است اما در هنگام فروش سهام 0.5 درصد  به عنوان مالیات باید پرداخته شود. بنابراین 1.03 درصد از مبلغ هر معامله را باید عنوان کارمزد فروش در نظر بگیرید.

فرض کنید میخواهید 1000 سهم شرکت الف را با قیمت 150 تومان بفروشید، بنابراین مجموعا 1545 تومان، باید بابت کارمزد این معامله بپردازید.

کارمزد معاملات در بورس

ج)کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره

کارمزد معاملات اوراق مشارکت و اوراق اجاره حدود یک هفتم سهام و فروش این اوراق معاف از مالیات است.

برای مثال اگر بخواهید 150 هزار تومان اوراق مشارکت در بورس خرید وفروش کنید فقط باید 105 تومان کارمزد پرداخت کنید.

پایین بودن کارمزد معاملات در بورس نسبت به سایر بازار‏های سرمایه را می‏توان یکی از مزیت های بورس برشمرد.

 

پایان قسمت بیستم – منتظر ادامه داستان های ما باشید 🙂

تیم صدتحلیل

آدرس سایت :  ۱۰۰tahlil.com🌐