تحلیل تکنیکال | قسمت پنجاه و سوم

در روش تحلیل فنی (تکنیکال) از این جمله معروف بسیار بسیار استفاده می‏شود که گذشته چراغ راه آینده است. به بیان دیگر سرمایه‏ گذارانی که از روش تحلیل فنی برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می‏کنند بر این باورند که با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته می‏‎توانیم قیمت آن سهم در آینده را پیش ‏بینی کنیم. بنابراین تحلیل فنی در واقع پیش‏بینی قیمت سهم در آینده بر اساس اتفاقات گذشته است. تحلیل‏گران فنی با استفاده از نمودارها و رابطه‏ های ریاضی، روند قیمت سهم در آینده را براساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم پیش ‏بینی می‏کنند و در صورتی که به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده در مقایسه با قیمت فعلی آن در بورس افزایش قابل قبولی دارد، نسبت به خرید آن سهم اقدام می‏کنند. اما اگر نمودارها بیانگر کاهش قیمت سهم در آینده باشد، طبیعتا سرمایه‏ گذاران سهام شرکت مذکور را می‏فروشند.

فرض کنید سهام شرکت الف در بورس در حال حاضر 150 تومان است. در صورتی که تحلیل فنی نشان می‏دهد قیمت سهام شرکت الف تا سه ماه دیگر به 170 تومان می‏رسد طبیعتا سرمایه‏ گذار اقدام به خرید می‏کند، چون با این کار می‏توانند در مدت سه ماه 20 تومان سود بدست بیاورد.

همان طور که گفتیم سرمایه‏ گذارانی که روش تحلیل فنی را به کار می‏ گیرند اغلب با استفاده از روش‏های ریاضی و نمودارها روند نوسانات قیمت سهم را در آینده پیش‏ بینی می‏ کنند؛ به همین علت به تحلیلگران فنی تکنیکالیست می‏ گویند.

طرفداران تحلیل فنی اعتقاد دارند چون بورس یک بازار بسیار هوشمند است و قیمت سهام در این بازار به سرعت بر اثر تغییر در عوامل بنیادی تغییر می‏ کند. بنابراین قیمت سهم به تنهایی می‏تواند بازگو کننده میزان تاثیر این عوامل باشد و برخلاف طرفداران تحلیل بنیادی نیازی نیست سرمایه‏ گذار به طور مستقل قیمت سهام را بر اساس عوامل مذکور محاسبه کند؛ فقط کافی است روند نوسانات گذشته قیمت سهم را بررسی کند تا روند آینده قیمت سهم بر اساس گذشته  آن پیش ‏بینی شود.

طرفداران روش تحلیل فنی هم چنین اعتقاد دارند که تاریخ تکرار می‏شود و روند گذشته قیمت سهم را می‏توان به آینده تعمیم داد. برای مثال اگر قیمت سهام شرکت الف در گذشته روند صعودی داشته باشد به احتمال بسیار زیاد در آینده  روند کلی قیمت سهام این شرکت صعودی و اگر روند قیمت سهام این شرکت در گذشته نزولی باشد در آینده هم به احتمال بسیار زیاد این روند ادامه پیدا می‏کند مگر این که اتفاق خاصی رخ دهد و این پیش‏بینی را تغییر دهد. بنابراین تحلیل فنی بر این سه اصل استوار است:

  • همه عوامل در قیمت یک سهم لحاظ شده است

  • روند گذشته یک سهم را می‏توان به آینده تعمیم داد

  • تاریخ تکرار می‏شود

 

کدام روش مناسب‏تر است؟ تحلیل بنیادی یا تکنیکال؟

به نظر اغلب کارشناسان مناسب‏ترین روش برای تجزیه وتحلیل قیمت سهام در بورس استفاده از روش ترکیبی است؛ یعنی یک سرمایه‏ گذار باید علاوه براین که روندهای گذشته قیمت سهام را بررسی و تحلیل می‏کند صرفا به نتایج حاصل از این تحلیل اتکا نکند و به صورت مستمر عوامل اثر‏گذار بر قیمت سهام یعنی عوامل محیطی، عوامل مرتبط به صنعت، عوامل درونی و آثار ناشی از تغییر این عوامل بر سهم را مورد بررسی قرار دهد؛ چون ممکن است سهمی که روند قیمت آن در گذشته همواره صعودی بوده بر اثر تغییر در برخی از عوامل از وضعیت رشد مستمر خارج شده و حتی به یک سهم زیان‏ده تبدیل بشود. هم‏چنین ممکن است تغییر در یک چند عامل وضعیت سهم را از روند نزولی خارج کند و در مسیر رشد قرار دهد.

این موضوع دقیقا مصداق این نکته است که هیچ‏گاه سبد سرمایه‏ گذاری خودتان را به حال خود رها نکنید و وضعیت تک تک سهامتان را در نظر داشته باشید. در عین حال نگاه بلند مدت داشته باشید و از تصمیمات شتاب‏زده و هیجانی در خرید و فروش سهام خود‏داری کنید.